SHENLONG OMBRE JUMBO BRAID - OMBRE 2-6


Sün­tee­ti­li­sest Kanekalon fiib­rist ma­ter­jal af­ro­pat­si­de ja loo­va­te soen­gu­la­hen­dus­te te­ge­mi­seks